live in concert

11. März 2023 - Café Zettels Traum, Leverkusen-Opladen
22. Juli 2023 - Sasput (NL) Open Air

26. August 2023 - Köln-Südstadt Hofflohmarkt Rolandstr.